FOND OHROŽENÝCH DĚTÍ
občanské sdružení na pomoc opuštěným, týraným a zanedbávaným dětem
Na Poříčí 6, 110 00 Praha 1, tel./fax: 224 221 137, 224 236 655, http//www.fod.cz, e-mail: fodeti@volny.cz

Praha 12.9.2003
 
Vážení a milí přátelé ve skupině ŠLAPETO,

       patří Vám naše velké poděkování za krásný zážitek z letního parketu v obci KEBLOV. V neděli 17. srpna 2003 se zde sešlo na 300 návštěvníků, kteří si přišli poslechnout Vaše písničky, spolu s Vámi si zazpívat a třeba i zatancovat. Až potud by to bylo koncertní vystoupení jako každé jiné - příjemná atmosféra, počasí příznivé, lidé dovolenkově a prázdninově naladěni, Vaše pěkné písničky, které ke zpěvu nebo alespoň přizvukování a pobrukování  vtáhnou skoro každého.

  Tento koncert však měl ještě jeden podstatný rys. Byl totiž charitativní akcí ve prospěch Fondu ohrožených dětí. Vaše vystoupení za minimalizovaný honorář umožnilo pořadatelům předat čistý výtěžek ze vstupného jako příspěvek na projekt KLOKÁNEK.

    Děkujeme za tuto podporu naší pomoci dětem, které  potřebují okamžitou pomoc. V našich zařízení KLOKÁNEK najdou na přechodnou, nezbytně nutnou dobu téměř rodinné zázemí - o skupinku 4-6 (u novorozenců a předškoláčků jen  2-3) dětí se starají v uzavřených bytech dvě tety, které se střídají vždy po týdnu. Péče je po všech stránkách téměř rodinná a děti tak nejsou vystavovány „šoku z umístění a ústavní deprivaci“. To je přínosem pro všechny věkové skupiny dětí, ale nejzřetelnější rozdíl je v individuální péči náhradní maminky o novorozence a batolata oproti podmínkám v kojeneckých ústavech. Vždyť v péči o dítě, které je v kojeneckém ústavu od narození do 3 let se postupně vystřídá až 28 pracovníků. V Klokánku jsou to 2 tety a pokud není možnost rychlého přechodu dítěte do trvalé náhradní péče, tak v rodinném KLOKÁNKU  u „tety“ v jejím vlastním bytě nebo domku, se o dítě stará vlastně pouze tato jedna „teta“. Vybudovat a provozovat takovýto KLOKÁNEK je velmi finančně náročné a proto jsme rádi každé podpoře a pomoci veřejnosti.

Věnovaný výtěžek z Vašeho srpnového vystoupení v  KEBLOVĚ nalezl uplatnění v KLOKÁNKU v Praze 4, Láskova ulice čp. 1803, kde vybavujeme a postupně uvádíme do provozu celkem 14 bytů pro náhradní tety a novorozence a batolata. Mnohokrát děkujeme.

   Děkujeme i Všem organizátorům koncertu, který byl již čtvrtou akcí, kterou věnovali KEBLOVÁCI právě našemu občanskému sdružení.
   Přejeme Vám hodně krásných koncertů, radost z písniček a  pohody, kterou rozdáváte a těšíme se na další naše setkání.

   Za Fond ohrožených dětí

   
PhDr. Zdeňka Tesařová
    místopředsedkyně FOD