Karel Hašler, jak ho neznáme

Po velkém úspěchu představení "Karel Hašler, jak ho neznáme", které se konalo 9. prosince loňského roku v Divadle u hasičů, jsme 24. února uskutečnili spolu s MČK a Městskou knihovnou další komponovaný večer písniček a autentických vzpomínek se zajímavými hosty u příležitosti zahájení veřejné sbírky na výstavbu pomníku Karla Hašlera.

Místo konání: Městská knihovna v Praze, Mariánské náměstí 1, Praha 1

Všichni umělci účinkováním bez nároku na honorář podpořili myšlenku stavby pomníku Karlu Hašlerovi.

Na představení byla oficielně vyhlášena činnost občanského sdružení Písničkář, které je nositelem myšlenky zbudování pomníku Karlu Hašlerovi. Zájemci o členství nebo spolupráci, nechť laskavě zašlou e-mail na adresu redakce Staropražských novin.

Osobnost Karla Hašlera se nesmazatelně zapsala do dějin české meziválečné písňové tvorby. Složil a zpíval na stovky písniček, z nichž některé v podstatě zlidověly. Dá se říci, že některou „hašlerku“ zná každý Čech. Karel Hašler byl rovněž velkým obdivovatelem a milovníkem Prahy. Narodil se zde a působil zde jako herec, nejprve na různých scénách, později řadu let v Národním divadle. Účinkoval také v řadě filmů.

Toto představení je věnováno zbudování pomníku k poctě Karla Hašlera, jakožto fenoménu české písničky. Záměrem večera je představit Karla Hašlera z neobvyklého úhlu pohledu, především jako vlastence  a bojovníka za svobodu, ale též politického satirika, bohéma a bouřliváka.

Za bohulibým účelem výstavby pomníku Karlu Hašlerovi vzniklo občanské sdružení PÍSNIČKÁŘ. Rádi bychom ty z vás, kteří by chtěli svoji aktivitou tento cíl podpořit, přizvali k účasti ve sdružení. Kontaktujte, prosím, Staropražské noviny na adresách, uvedených na titulní stránce. Myšlenku pomníku podpoříte i svojí návštěvou našeho přestavení 24.2. v Městské knihovně.
 


I.
První část večera bude mozaikou známých i méně známých písní Karla Hašlera a vstupů zajímavých osobností, které mají ke Karlu Hašlerovi přímý vztah nebo se zabývali jeho životem a tvorbou.  

Účinkovali: pan Přemysl Rut, populární hudebník a spisovatel. Dále jsme přivítali paní Hildu Čihákovou Hojerovou, která Karla Hašlera osobně znala a která odhalovala Hašlerovu pamětní desku na jeho rodném domě na Zlíchově, pana Gustava Oplustila, scénáristy a spoluautora mnohých televizních písničkových pořadů, kde mají Hašlerovy písně nezastupitelné místo, a především Pavlínu Filipovskou, která se obětavě ujala též role moderátorky. V této části večera dále vystoupila s blokem Hašlerových písní jihočeská skupina Archeus, jakožto ukázka jejich zlidovění, živosti a aktuálnosti.  
   

II.
Druhá část večera byla složena z písní Karla Hašlera v podání staropražské kapely Šlapeto. Role průvodkyně se ujala paní Pavlína Filipovská.

Před diváky se koncertní formou odehrály příběhy některých z hrdinů a postav písní Karla Hašlera. Pomyslný děj příběhu začíná v malebné atmosféře Prahy ze sklonku C&K Rakouska a pokračuje přes mobilizaci, světovou válku, revoluci až ke svobodnému prvorepublikovému Československu. Děj příběhu se odehrával prostřednictvím Hašlerových písniček. Zazněly písně jako Po starých zámeckých schodech, Kampak na nás, bolševici, Pětatřicátníci, Dopis ze zákopů, Revoluční písnička, Čí je Praha? Naše! a další.

Na závěr večera zazněla za účasti všech účinkujících Hašlerova „Ta naše písnička česká“.