"Život je jako divadlo, jak herci na jevišti,
po každém herci života zas přijde herec příští..."
Karel Hašler


Jak to s námi zahrál Radan
dolejš!

aneb

6 - 1 = 5 + 0

Náš bývalý kamarád a spoluhráč Radan Dolejš v únoru tohoto roku z kapely Šlapeto z vlastního rozhodnutí odešel a založil novou skupinu s názvem Šlapeto Revival Band alias Patrola.

Vzhledem k tomu, že Radan Dolejš o Šlapetu šíří nepravdy a pomluvy (viz článek v bulváru Blesk z 15.6.2001), byli jsme nuceni reagovat. Přestože tato rubrika nese název Černá kronika, vylíčíme vám celou kauzu v jasných barvách. Pro úplnost uvádíme nejdříve text inkriminovaného článku:


Šlapeťáci dali Dolejšovi padáka
Muzikanti skupiny Šlapeto dali svému vedoucímu a zakladateli kapely Radanu Dolejšovi padáka! Spolupráce skupiny s dramaturgem televize Nova skončila velkou hádkou.

"Náš spor začal díky cirkusu Jo-Joo, kde chtěla kapela hrát a přivydělat si, což jsem odmítl," řekl exkluzívně Blesku Dolejš. Ten díky pořadu Novoty udělal před šesti lety z neznámé skupiny hvězdu první velikosti.

O oblibě Šlapeta svědčí i fakt, že za posledních osm let vydali devět alb, kterých se prodalo více než 250 000. "Posledního alba se ale prodalo jen pět tisíc a navíc došlo ke značnému úbytku posluchačů na koncertech. Muzikanti všechny neúspěchy svedli na mě, protože jsem vytížený v televizi a údajně nemám na Šlapeto čas.

Je to paradox, neboť kapela z Novy šest let těžila a díky ní je slavná. Teď jim byla Nova na obtíž a zbavili se chlebodárce, což nechápu," řekl Dolejš. Původně chtěl dát Šlapetu roční pauzu a připravit nový repertoár. "Tvrdě jsem ale narazil. Sebevědomí lidí, kteří se cítí být mediálními hvězdami je natolik veliké, že nejsou ochotni přerušit na čas vystupování a zkoušet," říká bývalý kapelník.

Dnes komunikuje s pěticí "spurných" muzikantů pouze přes svého právního zástupce. "Dvanáct let jsem se staral šesti rodinám o chleba. Všechno jsem dělal sám a ostatní měli jen spoustu připomínek, kolik chtějí vydělávat a co mám dělat," přiznává Dolejš, který si záhy po odchodu ze Šlapeta založil novou kapelu Šlapeto Revival Band alias Patrola.

"Budeme mít stejnou koncepci jako Šlapeto, ale modernější zvuk," prozrazuje. Nyní natáčejí album se šestiletým »Šlapeťákem« Robertem Papouškem a na příští rok připravují sólový disk.

Miroslav Graclík (15. 6. 2001)


Následují reakce obou stran, které byly publikovány jako veřejná diskuse k článku v internetové podobě Blesku.   
Tip: Pro zobrazení příspěvku klikněte na šipku vlevo. 
 
+Vyjádření Šlapeta ze 16.6.2001 k článku v Blesku
+Reakce Radana Dolejše ze 16.6.2001
+Vyjádření Šlapeta k reakci Radana Dolejše v Blesku dne 16.6.2001
+Odpověď na vyjádření Šlapeta k reakci Radana Dolejše v Blesku dne 16.6.2001
 

Dále uvádíme plné znění tiskového prohlášení, které bylo předloženo novinářské veřejnosti na tiskové konferenci, pořádané Šlapetem dne 21.6.2001 v 11 hod. v kavárně Zanzibar na pražských Vinohradech.


Prohlášení


Cíl

Cílem této tiskové konference je především vyvrátit pochybnosti o tom, kdo je Šlapeto, a uvědomit veřejnost o pravém stavu sporu Šlapeta s Radanem Dolejšem. O tomto sporu proběhla zpráva prostřednictvím deníku Blesk v pátek 15.6.2001.

Rekapitulace

V Blesku ze dne 11.6.2001 vyšla krátká zpráva s fotografií, kde se uvádí, že Radan Dolejš si založil Šlapeto Revival Band alias Patrola. Dále se v článku „Bartoška žije dvojím životem“ objevila zmínka, že Šlapeto vystupuje v novém složení.

V pátečním Blesku vyšel článek „Šlapeťáci dali Dolejšovi padáka“, kde je o skupině uvedeno množství nepravd a zavádějících informací.

Na rádiových stanicích a plakátech probíhá reklama na vystoupení skupiny Šlapeto. Na uvedených akcích nevystupuje naše kapela, ale Šlapeto Revival Band alias Patrola.

Tyto skutečnosti byly podnětem k uspořádání této tiskovky.

Fakta

V úvodu chceme říct, že Radan Dolejš byl jedním ze zakládajících členů kapely a jeho podíl na její existenci a popularitě je nesporný. Jeho odchod ze Šlapeta je z určitého pohledu pro naši kapelu ztrátou. Ale Radan tento krok udělal a my se s tím vyrovnáme. (Že však za sebou tak nehezky praštil dveřmi a kliku pomazal něčím ošklivým, to nechceme nechat bez odezvy).

Je pravda, že Radan Dolejš se zasloužil o vstup Šlapeta do TV Nova. Neznamená to však, že by kapela byla předtím neznámá. V roce 1995 měla za sebou již 4 tituly a několik pořadů na ČT; k tomu se vyjádříme později.

Naše vztahy (tedy nás pěti) vůči panu Dolejšovi se skutečně za poslední dobu poněkud vyhrotily. Výsledkem pak bylo rozvázání další spolupráce s agenturou R.T.D.,s.r.o., jíž je pan Dolejš jednatelem. Na základě toho pan Dolejš vyjádřil názor, že nechce v řadách Šlapeta setrvávat již ani jako kytarista.Zde je tedy na první pohled jasné, kdo členem kapely zůstává a kdo odchází.

Kapela vznikla díky poptávce, kterou využil pan Dolejš v roce 1989. Spolu s ním v původní sestavě hráli na kontrabas Jiří Pánek a na akordeon zde přítomný Ivo Zelenka. Ten dal kapele nejen jméno, ale vymyslel a vytvořil současné logo. Kolem roku 1994 došlo v kapele k prvním vzájemným nedorozuměním. Z obavy, aby se Ivo Zelenka neosamostatnil, si nechal Radan Dolejš zaregistrovat logo na svou osobu. V té době stáli již v řadách Šlapeta všichni jeho nynější členové.

Od té doby byl na pana Dolejše vyvíjen tlak, který směřoval ke spravedlivému převedení loga na všechny členy kapely, a tak došlo v roce 1997 k písemné dohodě s panem Dolejšem o udělení plné moci ke spoluužívání ochranné známky ostatním členům, a v roce 2000 i k podepsání dohody o převodu práv k ochranné známce na zde přítomné pány.Teprve v lednu t.r. jsme se dozvěděli, že práva na toto logo ve skutečnosti již v roce 1999 převedl pan Dolejš na agenturu R.T.D.,s.r.o., jejímž je jednatelem.

Dalším smutným případem bylo zjištění, že se již v roce 1993 pokusil pan Dolejš zfalšovat Ohlašovací listy, které vyplňují autoři hudby, textaři, či upravovatelé hudby pro Ochranný svaz autorský. Náhodně bylo totiž zjištěno, že se pan Dolejš nechal dodatečně připisovat k úpravám všech ostatních členů, na což zdaleka neměl nárok. Při žádosti o vysvětlení nám sdělil, že tímto způsobem chtěl vykompenzovat ohodnocení své práce jakožto producenta alba.

Stejným „nedorozuměním“ bylo jeho podivné rozdělování honorářů plynoucích z Intergramu. Zde jako důvěrník souboru, který celkovou částku zaslanou Intergramem rozděluje na jednotlivé účinkující, pan Dolejš aksi opomněl vyplácet po dobu sedmi let pány Litomiského a Zelenku. Sobě pro jistotu přiděloval dvojnásobný honorář. Při projevení nesouhlasu se obhajoval tím, že si ho zaslouží, a že tak jednal s naším souhlasem.

Z jiného soudku je další poněkud úsměvný případ. Kapela Šlapeto získala v minulých letech třikrát cenu Grammy za svou tvorbu. Všechny tyto ceny, respektive sošky nashromáždil u sebe pan Dolejš s tím, že ostatní na ně nemají právo a že je úspěch kapely výhradně jeho zásluha.

Zmíněny byly už také finanční nesrovnalosti mezi kapelou Šlapeto a agenturou R.T.D.,s.r.o., která mimochodem nikdy neměla právo ani smlouvu na výhradní zastupování skupiny Šlapeto. Podle dohody mezi hudebníky a jednatelem R.T.D. panem Dolejšem mělo být vypořádání za rok 2000 provedeno a doloženo na konci roku. Z tohoto vypořádání však překvapivě vyplynulo, že náklady agentury byly vyšší než její výnosy. Při provedené kontrole byl kapelou prokazatelně zjištěn pravý opak, na což členové Šlapeta (bez Dolejše) jednomyslně reagovali ukončením spolupráce s R.T.D.,s.r.o. Tím se opět dostáváme k začátku našeho příběhu.

Přes tyto zmíněné nedostatky se nebráníme říci, že pan Dolejš pro kapelu v rámci své funkce jednatele a později manažera (obě funkce byly samozřejmě spravedlivě honorované) vykonal nesporné. Není však možno připustit tvrzení, že všechny úspěchy jsou jeho zásluhou a „staral se nám o chleba“, „všechno dělal sám“ atd., jak uvádí ve veřejných odpovědích. Naše kapela je a byla vždy týmem, ve kterém měl každý určitou specializaci a dohromady to skutečně v pravém smyslu slova šlapalo.

Závěr

Náš spor by vůbec nemusel být řešen touto cestou, kdyby pan Dolejš pochopil, že celou váhu své osobnosti, o které mluví v otevřeném dopise, u svých bývalých spoluhráčů bezpochyby ztratil. Kdyby šel dál svou „volnou cestou“, o které se neustále zmiňuje v soukromé korespondenci a kdyby si založil svou novou kapelu, která se nebude ani jen částí svého názvu, opírat o naše Šlapeto. Pak by to skutečně bylo o tom, která kapela bude mít větší úspěch u posluchačů, nebo, jak říká pan Dolejš „kdo koho přehraje“ a jakých cest přitom zvolí.

Dovolte, abychom závěrem prohlásili, že je nám líto, jakým způsobem skončila vzájemná spolupráce naší kapely Šlapeto s Radanem Dolejšem, ale je nutno podotknout, že tento rozchod nebyl z naší vůle a nejspíš není ku prospěchu ani jedné straně. Přesto jsme odhodláni ve své možná nepohodlnější, ale určitě přímější cestě pokračovat. Hodně úspěchů přejeme i Radanu Dolejšovi.

Šlapeto

Jiří Hötzel, Petr Kůs, Otakar Litomiský, Ivo Zelenka a Michal Žára.

>
Otevřený dopis Radana Dolejše, ve kterém reaguje na naši tiskovou zprávu je možno najít na internetové adrese "www.slapeto.com", kterou si pan Dolejš bez našeho souhlasu zaregistroval. Ne, že by to bylo v rozporu s právem, ale přeci jen... Inu, účel světí prostředky, že ...
     

Zde jsou uvedeny listiny, které obě strany pilně emitovaly směrem k pořadatelům a agenturám:

+Dopis skupiny Šlapeto
+Dopis Radana Dolejše (v reakci na dopis skupiny Šlapeto)
+Dopis skupiny Šlapeto (v reakci na dopis Radana Dolejše)


V Praze dne 25.11.2001

Vážený čtenáři,

pokud jste dočetl naši Černou kroniku až sem, možná jste nabyl dojmu, že se jedná o pouhá tvrzení proti tvrzením a že lze použít ono okřídlené "slova, slova, slova,...". Je, bohužel, opravdu těžké obhájit pravdu proti nehorázné lži, když obě vypadají stejně. Jaromír Nohavica v jedné písni zpívá: "... jistěže nakonec zvítězí pravda, ale až dokáže to, co dokáže lež." Vědomi si toho, nebudeme polemizovat s vyjádřeními pana Dolejše, a omezíme se nadále na předkládání faktů. Soudný člověk si svůj názor udělá sám.

Přestože nový soubor, který založil Radan Dolejš, nese název Šlapeto revival band alias Patrola, propagační materiály hovoří jinak. Dále uvedený reklamní leták propaguje skupinu Patrola, což je patrno z kontextu (Robert Papoušek se rozhodl vystupovat s tímto souborem - to je veřejnosti známo). Na přiloženém letáku se však hovoří novém Šlapetu...
Na závěr pro dokreslení uvádíme některé reakce našich čtenářů:
 
+Reakce jednoho z našich kanadských příznivců
+Dopis od budějovické Patroly
+Ohlas naší faninky na vystoupení v nové sestavě